Мета та завдання

Створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів. Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також послуг, які пропонує бібліотека. Удосконалення системи організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації. Повноцінне задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу в навчальній, довідковий і науково-популярній літературі, забезпечення її різноманітності. Удосконалення системи робити шкільної бібліотеки в напрямі використання інформаційних технологій. Своєчасне надання учням і вчителям доступу до потрібної інформації, удосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх індивідуальних запитів, інтересів. Проведення заходів із залученням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду учнів і передачі культурних цінностей. Співпраця з учителями у формуванні системного підходу до роботи з інформацією з їхніх предметів, щоби з перших років навчання у школі пошук і використання інформації стали повсякденною практикою в житті кожного учня. Допомога учителям та учням у ознайомленні з кращими друкованими й аудіовізуальними матеріалами з усіх галузей знань. Спільна робота учнів і вчителів у проведенні класних заходів із застосуванням різних носіїв інформації; уроків.

Кiлькiсть переглядiв: 38

Коментарi